Jul på sjukhuset
59.44% Slutför (succé)
Jul på sjukhuset

Julklappar till barn på Mälarsjukhuset

Stötta Uniteds framtida arbete på seniorboenden.
46.275% Slutför (succé)
Stötta Uniteds framtida ar...

Stötta seniorboendena i Eskilstuna

Hybridbil till stadsmissionens kommande verksamhet Ungdomsguide
34.126666666667% Slutför (succé)
Hybridbil till stadsmission...

Uppsökande verksamhet för att nå utsatta ungdomar.

Hökrisen slår hårt mot ridskolan
6.6666666666667% Slutför (succé)
Hökrisen slår hårt mot r...

Torka och sol har påverkat årets höskörd.

AFC Eskilstuna
5.24% Slutför (succé)
AFC Eskilstuna

Stöd AFCs arbete med integration och samhällsnytta